Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languagesv


Excerpt

Nya funktioner, förbättringar och buggfixar för version 2.4.0

Innehållsförteckning

Table of Contents

Ändra användarens autentiseringsleverantör

Utfört under JIRA-ärende [HDC-2162] - Som administratör kan jag ändra autentisering "leverantör" för en vald användare.

Öppna användarmenyn i administratörspanelen. Välj användare och tryck på Redigera-knappen.


Internt alternativ avser alltid FMA-interna användare som lagrar lösenord i FMA-databasen.

Den andra alternativet anger att användaren kommer att kontrolleras och verifieras mot externt autentiseringssystem.

Note

När användarens leverantör ändras måste användaren mata in ett lösenord, som är korrekt för den nya autentiseringsleverantören, för validering i FMA.


Tip

Om användaren skapades först som externanvändare och sedan ändras till internanvändare då krävs det att användaren genom Glömt lösenordsfunktionalitet ställer in sitt lösenord i FMA-databasen via e-post.

LDAP-användare kommer att få information som talar om att de inte kan ändra lösenordet via FMA.

Utfört under JIRA-ärende [HDC-2213] - Ändra / Glömt lösenordsfunktion bör inte tillåtas för externa användare.

Användare som autentiserar med hjälp av externt autentiseringssystem kommer nu att informeras om att de inte kan ändra sina lösenord med hjälp av funktionen "Glömt lösenord".Nytt importalternativ: Koppla bort uppdaterade objek

Utfört under JIRA-ärende [HDC-2268] -   Länkar som inte tas bort efter uppdatering av objekt (Autolink)

Nytt importalternativ är nu tillgängligt: Ta bort uppdaterade objekt

När det här alternativet är markerat, kommer objekt som matchas för uppdatering (under import) att ha alla befintliga länkar till objekt som först raderats. Nya länkar skapas som de utpekas i importpaketet.

Om det här alternativet är avmarkerat, kommer alla befintliga länkar att finnas kvar på plats men om nya länkar hittas i paketet läggs de till som ytterligare länkar.

Note

Var försiktig när du använder det här alternativet för manuellt hanterade objekt - alla ytterligare länkar som läggs till av användaren kommer att tas bort. Länkar som finns i importpaketet kommer att användas som "master" -data.

Sammansatt presentation av innehållstyp

Utfört under JIRA-ärende [HDC-2271] - sammansatt presentation av innehållstyp i FMA-grafiskt användargränssnitt.

En ny kolumn i grid-vy visar om det finns något innehåll som är associerat med ett visst objekt. Ikon för objekt i trädvy ändras också om innehållet är närvarande.

Innehållstyp representerad av ikoner:

 • Representerar bifogad fil (extern fil) som laddas av FMA-viewern om möjligt, om inte viewern kan visa filen då laddas filen ner istället.
 • Representerar kompositritning som kan bestå av flera raster-, vektor- eller kartfiler.
 • Ingen ikon - inget innehåll tillgängligt.

Adaptiva menyer på Griden och Viewern

Utfört under JIRA-ärende [HDC-2253] - Grid-vymenyn bör vara mer kompakt

Grid-vyn och Viewernsverktygsfält kommer nu att anpassas till fönsterstorlek.Vissa grupper av knappar kan minskas till rullgardinsmenyn om fönsterbredd är för liten för att visa alla knappar, andra kommer bara att ändras i storlek.

Full storlek viewernsverktygsfält:

Om skärmen inte är tillräckligt i bredd ändras verktygsfältett för att spara utrymme:


Minsta och optimala skärmupplösning:


Width

Width

(Tree View auto collapse)

Height
Minimum1250px1180px650px
Optimal1500px+--900px+


Buggfix och andra förbättringar för den här versionen:

 • [HDC-2175] - Link to deleted object can be pasted to any object
 • [HDC-2179] - Improvements to speed / memory consumption of imports
 • [HDC-2225] - Print template content is cleared after template margin change
 • [HDC-2254] - jarfallahus.bim.cloud, HOPA returns incorrect object properties
 • [HDC-2263] - Initial view after document loads in viewer lack some spots
 • [HDC-2267] - View document from quick search, post is not viewed in doc list
 • [HDC-2271] - Unified presentation of content type in HDC GUI
 • [HDC-2291] - Notification system various problemsGUI

API-förändringar 

(Kika på /apidocs för detaljer om nya/förändrade webservices)

Utfört under JIRA-ärende [HDC-2268] - Länkar som inte tas bort efter uppdatering av objekt (Autolink)

Ändrad webserviceÄndrade webbservices

Code Block
POST/tdxm/import/{type}/{packageId}

Nytt importalternativ är tillgängligt för användning vid begäran av ett nyttolast.

Alternativet "unlinkObjects":true/false kan nu användas (default är false).